ΜΕΛΗ

ΟΜΟΝΙΑ MEMBERS (18+)
 • Έκδοση κάρτας μέλους
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις
 • Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε
 • Μηνιαία Συνδρομή:
  • Από 18-22 ετών 5 ευρώ το μήνα
  • Από 23-63 ετών 10 ευρώ το μήνα
  • Από 63 και άνω 5 ευρώ το μήνα
YOUTH MEMBERS (0-18)
 • Έκδοση κάρτας μέλους
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις
 • Χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε
 • Μηνιαία συνδρομή 2 ευρώ το μήνα
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

2018 @ Αθλητικό Λαϊκό Σωματείο Ομόνοια 1948